top of page

"במקום בו נמצאת אהבה גדולה, תמיד יש ניסים"

ו.קאת'ר

עמותת מיח"א באר שבע

עמותת מיח''א באר שבע פועלת למען ילדים כבדי שמיעה וחרשים ומשפחותיהם בדרום. במיח"א דוגלים בחדשנות, טכנולוגיה, בהעסקת טובי המטפלים המתמחים בשיקום בגיל הרך. מעון יום שיקומי, שילוב בקהילה טיפולים פרא רפואיים, מכון אודיולוגי לבדיקות שמיעה והתאמת מכשירי שמיעה, ייעוץ והדרכה, השתלמויות ועוד...

מה זה השם הזה מיח"א? עם ח' וא' וגרשיים?

זהו צרוף האותיות הראשונות של  מחנכי ילדים חרשים אילמים- מיח"א

שביטא את התפיסה השיקומית שהיתה נהוגה בתחילת שנות החמישים של המאה הקודמת (1953). 

במהלך השנים תחום שיקום חרשים וכבדי שמיעה עבר תהפוכות ושינויים. הטכנולוגיה והרפואה חברו לשיקום והטיפול והא' של האילמות אינה רלוונטית. הא ' מסמלת לנו את האיכות. -איכות שיקום ואיכות חיים שלאורם אנחנו הולכים.

כי כיום, למי שנולד עם חרשות, יש מגוון מענים טיפוליים חדשניים המאפשרים לו ללמוד לשמוע, להקשיב, לדבר, ללחוש סוד וגם לשיר.

 והשם? אנו החלטנו מתוך כבוד למייסדים ולדרך המקצועית הארוכה של אנשי מקצוע שונים שחברו יחד כדי לתת מענים מקצועיים איכותיים לילדים החרשים להוריהם ולמשפחתם להשאיר את הא' ואת השם שהוא כיום מותג, מיח"א.

ולידיעה:

קיימות בארץ חמש עמותות שהשם מיח"א מייצג את הפעילות הטיפולית-שיקומית שלהן: הראשונה נוסדה בתל אביב בשנת 1953, השניה בבאר שבע ב-1964 השלישית בחיפה והצפון 1967 הרביעית הוקמה ב- 1969 בירושלים. כולן עמותות אזוריות אוטונומיות ובשנת 1984 הקימו ביחד עמותה ארצית המייצגת אותם, מיח"א מועצה אזורית.

חזון העמותה

” בחזוננו כל ילד בגיל הרך הלוקה בשמיעה, כבד שמיעה וחירש, יקבל שיקום איכותי ועדכני.
הבדלי מוצא, השכלה, מצב סוציו אקונומי ומיקום גיאוגרפי, לא יעמדו בדרכה של אף משפחה בשיקום ילדה.“

מה תמצאו אצלנו?

מקצועיות וחדשנות בשיקום

מגוון רב של שרותים

התאמת המענה לצרכי המשפחה

בדיקות שמיעה

מכירת עזרי שיקום ורישום להשתלמויות

אירועים קרובים במיח''א

אין כרגע אירועים נוספים

לאור משבר הקורונה והשינויים שבעקבותיו נעדכן על אירועים עתידיים ככל שההנחיות הממשלתיות יאפשרו.

bottom of page