top of page

ספרים ומשחקים יעודיים

הורים ואנשי מקצוע יקרים,
אנו שמחים להעמיד לרשותכם ספר לתחילת הדרך השפתית של ילדים. חשיפה לספר בגיל הרך ידועה כמפתחת את יכולות הילדים בפיתוח העדפה לקריאה, כמקור להנאה, בפיתוח היכולת הלשונית והשפתית של הילד, בטיפוח הדמיון, בהבנת משמעות, בפיתוח יכולות אוריינות ועוד, כל זה בזמן איכות עם המבוגר תוך חיזוק התקשורת הבינאישית וההדדיות.
כהורים אנו מחפשים ספרים שיספקו לילדינו את כל הנ"ל.
כבר בשלב בו לתינוק קיימת היכולת לקשב משותף* אנו יכולים לחשוף אותו לתמונה בספר ולמלל המלווה אותה.
קיים מחסור בספרים המעודדים הקשבה והתפתחות לתינוקות שומעים בכלל, ולתינוקות כבדי שמיעה וחרשים בפרט.
הטכנולוגיה והרפואה המתפתחות ,מאפשרות קבלת הגברה איכותית  לילדים כבדי שמיעה וחרשים כבר מתחת לגיל שנה.
התינוק השומע מתחיל להגיב לצלילי סביבה ודיבור כבר מהלידה, ועם הגיל מתפתחת אבחנה לצלילים אופייניים לשפת האם. התינוק כבד השמיעה והחרש יכול להגיב לצלילי סביבה ודבור כבר מרגע התאמת עזר השמע, שמאפשר לו לשמוע ולזהות אותם.
העדר ספרים לתינוקות בכלל, ולילדים כבדי שמיעה וחרשים בתחילת דרכם השמיעתית בפרט, הובילו אותנו ליצור מענה לצורך חסר ולהוציא ספרים המתייחסים לפתוח מיומנויות שמיעה, שפה ודבור ראשוניות ובסיסיות.

* היכולת של הילד לעקוב אחרי אצבע המבוגר המצביעה על התמונה בספר

 

משחקים ייעודים-

בנוסף, כידוע המשחקים הינם אמצעי בעל חשיבות עיקרית ותרומה מהותית להתפתחות הקוגנטיבית, החברתיתי, השפתית והרגשית של ילד.

על בסיס הידע הזה בשילוב עם הידע בהתפתחות הילד, צוות קלינאיות התקשורת שלנו פתח והתאים משחקים מיוחדים לצרכים הייחודיים של ילדים בכלל, וילדים כבדי שמיעה וחרשים בפרט.

אנו שמחים להעמיד לרשתוכם משחקים מותאמים לפתוח המיומנות הנ"ל עם דגש על מיומנויות שמיעה, שפה, ודבור ראשוניות ובסיסיות, המיועדים לילדים..

bottom of page