top of page

מרכז השתלמויות והדרכה

מרכז השתלמויות והדרכה במיח"א באר שבע קם כמענה לצורך של עובדי חינוך והוראה, אנשי מקצועות הבריאות, אנשי מקצועות הרווחה, להתפתחות אנשי מקצוע הפועלים במיח"א בפרט  ולאנשי הדרום בכלל לפיתוח מקצועי והאישי.

בנוסף מרכז ההדרכה והשתלמויות שלנו פונה לקהילה ומציע פעילויות מגוונות להורים ולילדים בתחומי התפתחות, חינוך ושיקום.

סטודנטים להפרעות בתקשורת מכל הארץ מגיעים להתנסות מעשית כחלק מתכנית הלימודים שלהם.

קורסים וימי עיון

במיח”א באר שבע השתלמויות הבנויות מקורסים ומימי עיון.
ההשתלמויות מונחות על ידי מרצים מומחים בתחומם, מתבססות על שילוב בין ידע אקדמי עדכני ומשלבות שימוש בטכנולוגיות מידע חדשניות.
ההשתלמויות מוכרות לעובדי משרד החינוך ב”אופק חדש”

הדרכת הורים

מרכז מיח”א מציע מגוון פעילויות להורים, הורים וילדים, לכל האוכלוסיות.
פעילויות אלו מועברות באופן חוויתי ומעשירות את ההורים והילדים.

התמקצעות הצוות

צוות מיח”א באר שבע זוכה להדרכה צמודה ולווי מקצועי שמתעדכן כל הזמן בהתאם לחידושים העולמיים, העובדים עוברים את ההשתלמויות גם בתוך המרכז, דבר המקנה להם ידע בתחום השיקומי ודרכי טיפול.
ההדרכות כוללות הדרכה פעילה במהלך יום העבודה, בדיוני צוות ובלמידת עמיתים.

הדרכת צוותים במסגרות חינוכיות בקהילה

צוותים המשלבים את ילדי מיח”א בקהילה מקבלים הדרכה ולווי מקצועי. ההדרכה מותאמת לילד, למשפחתו ולצוות המשלב ויכולה להינתן בקבוצה ו/או פרטני.

נשמח להיות עבורכם, מרכז זמין ונגיש לפיתוח האישי והמקצועי , כאן אצלנו בדרום.
bottom of page