top of page

התנדבות במיח"א באר שבע

מיח"א באר שבע רואה את ההתנדבות כערך מרכזי בחיי הארגון והקהילה. אנו רואים במתנדב משאב חיוני, שיש לטפח, המתנדבים במיח"א מרגישים בתרומתם נחוצים שייכים ומלאי סיפוק. ההתנדבות במיח"א באר שבע מזמנת מגוון אפשרויות לתרומה חברתית, לביטוי ולהגשמה עצמית ולפיתוח יכולות וכישורים.
ההתנדבות במיח"א באר שבע מאפשרת למתנדבים מפגש הפותח להם צוהר לעולמם המיוחד של הילדים עם הלקות בשמיעה.

איך מתנדבים במיח"א באר שבע?

1. השארת פרטים תחת נושא "הגשת מועמדות להתנדבות" / פנייה ישירה למזכירות.
2. קביעת ראיון אישי, הצגת אפשרויות ההתנדבות וסיור היכרות במרכז.
3. החלטה עם המתנדב על מסגרת ההתנדבות: היקף שעות תדירות, היחידה בה יתנדב (על פי יכולות המתנדב וצורכי המסגרת).
4. ליווי המתנדב בתקופת ההתנדבות.
צוות הליווי במיח"א יכשיר את המתנדב בהדרכה אישית או הדרכה קבוצתית לתפקיד.

 

אפשרויות ההתנדבות במיח"א באר שבע:
פעילות עם הילדים:
השתלבות במערך המטפל בילדים החרשים וכבדי השמיעה במעון היום השיקומי ובגנים.
פעילויות ייחודיות חד פעמיות ו/או מתמשכות כמו העשרה, טיול וכד’.
במערך המנהלי והשיווקי של מיח"א באר שבע יתקבל סיוע בעבודות התנדבות שונות כגון:
• סיוע בעבודה מ
נהלית, בעבודה משרדית וביחידת המחשבים.
• סיוע בתרגום לשפות שונות.
• סיוע בהפקת סרטי הסברה והדרכה.
• סיוע בעיצוב ובהפקה של חומרי גרפיקה והדפסתם.
• סיוע במערך פיתוח המשאבים של מיח"א באר שבע.
• סיוע בארגון אירועים המיועדים לגיוס משאבים: עיצוב, מכירת כרטיסים, הסעדה, גיוס חסויות ועוד.
• סיוע בתכנון, ארגון וביצוע של פעילויות בקהילה לגיוס משאבים: בזארים,הצגות, ערבי תרבות ועוד.
• סיוע בוועדות שונות של העמותה.
• סיוע בהפעלת האתר ובתחזוקתו.


מעורבות בקהילה:

מיח"א באר שבע קולט בהצלחה מרובה מתנדבים, שהם סטודנטים המגיעים אלינו במסגרת ”היחידה למעורבות חברתית באוניברסיטת בן גוריון".
במיח"א מתנדבים תלמידי תיכון במסגרת מעורבות בקהילה.
נשמח לפגוש מתנדבים עם רעיונות חדשים ולבחון יחד איתם את האפשרות ליישומם.

bottom of page