top of page

מדור סוציאלי

כשנולד ילד חירש במשפחה, חירשותו משליכה על כל בני המשפחה, כדברי הורה: “…חירשות קורת לא רק לילד אלא גם למשפחתו”. לעיתים נוצר מצב שבו הדרישה למענה מידי לילד מתנגש עם המסוגלות של הוריו הנמצאים בתחילת הדרך.
הצוות המקצועי במיח”א מתארגן לתת מענה מתאים להורים, למשפחה הגרעינית והמורחבת בהתאם לצורך. במיח”א באר שבע מערך סוציאלי ובו עובדות סוציאליות המתמחות בתחום, העובדת הסוציאלית והצוות המקצועי נפגשים עם ההורים וילדם לראשונה בפגישת הכרות וקבלה למרכז, פגישת אינטק.
העוסי”ת נמצאת בקשר רציף עם ההורים, מעריכה את מקורות התמיכה של המשפחה, מלווה אותם בתהליך השיקום, מסייעת להם סביב קבלת החלטות בצמתים חשובים וסביב שאלות מהותיות נוספות. מפאת גילם הצעיר של הילדים לחלק מההורים קשה להתמודד מהיבטים שונים שנובעים מהצורך במתן חינוך ושיקום בגיל כל כך צעיר.
בעת הצורך העו”סית במרכז מיח”א מעניקה תמיכה רגשית להורים באמצעות שיטות התערבות שונות המותאמות לצורכי הילד והמשפחה.

bottom of page