top of page

ליווי המשפחה בתהליך השיקום

במרכז מיח”א באר שבע פועלת תכנית הורים ייחודית שפותחה על ידי אנשי הצוות השיקומי במרכז, ומתבססת על מחקרים בינלאומיים שטוענים שמעורבות הורים הינה גורם מכריע בשיקום הילד ובהתקדמותו. התכנית קיבלה הכרה בעולם, ומיועדת להורים הבאים לקבל סיוע ומידע בשעתם הקשה. התכנית דינאמית ומתחשבת בצרכיהם. ההורים שותפים מרכזיים בתהליך השיקום מתחילתו. התהליך נבנה ממקום של אמון ולא של היררכיה,  כיבוד העמדות של ההורה, אמונה בשיפוט שלו ובבחירותיו. מידע והסברים מלאים ניתנים במהלך התהליך.

בתהליך השיקומי במיח”א באר שבע, ההורים לומדים שלהם היכולת והזכות לקחת חלק מרכזי בתהליך הטיפולי-שיקומי של ילדם ובהחלטות. ההורים לוקחים חלק פעיל בטיפול תקשורת , שפה ודיבור, בפעילויות משותפות הורים-ילדים, בימי עיון , בימי הדרכה למשפחות המורחבות ובמפגשים עם אנשי מקצוע חיצוניים ובקבוצות הורים

bottom of page