top of page

פרויקט ק"ם – קוראים ומשחקים מהלב

 פרויקט זה הינו פרויקט עם הפנים לקהילה, מיועד לילדים חרשים וכבדי שמיעה (כו"ח) משוקמים.
כידוע ילדים כבדי שמיעה וחירשים הנעזרים בהגברה מתאימה מהגיל הצעיר, מסוגלים להגיע להישגים שיקומיים טובים, לפתח שפה ודיבור  ולהשתלב בחברה השומעת. ילדים אלו זקוקים לתיווך והכוונה ולחשיפה רבה לשפה מילולית . חלק מהילדים כו"ח הינם בנים ובנות להורים חרשים, המשתמשים רק בשפת סימנים לתקשורת, וחלק מהילדים, הינם בנים ובנות להורים שומעים ומדברים בשפה מילולית. שפת הסימנים כשפת אם אינה מספקת חשיפה לשפה דבורה ולצלילי סביבה. ילדים אלו מבקרים בגן בשעות הבקר ונחשפים לצלילי דיבור ושפה, אך עדיין הם זקוקים לחשיפה מוגברת של שפה גם בשעות אחר הצהריים והערב. 


בפרויקט ק"ם אנו מפעילים  סטודנטים הנפגשים עם הילד/ה פעם – פעמיים בשבוע, למשך שעה – שעתיים. במהלך המפגשים הסטודנטים  מקריאים סיפור, משחקים משחקים, או יוצאים לפעילות בגן השעשועים, בחצר, בסופר, בספרייה ועוד. הפעילויות מתבצעות עם דגש על העשרת השפה המילולית, פיתוח מיומנויות הקשבה ושפה דבורה.  לסטודנטים אשר משתתפים בפרויקט, ניתנת הדרכה מגורמים מקצועיים בתחום השיקום.  כמו כן ,לצורך תמיכה במערך הפעלת הסטודנטים, קיים  מאגר מערכי שיעור ייחודיים המתאימים לאוכלוסיית ילדי כו"ח בגיל הרך.

סטודנטים? מעוניינים לקחת חלק בפרויקט ק"ם? 

bottom of page