top of page

מכון אודיולוגי

במרכז מיח”א באר שבע ישנו מכון אודיולוגי חדש. המכון מצויד בחדר אקוסטי מיוחד לבדיקות שמיעה מהטובים בארץ ובעולם, המאופיין בבידוד אקוסטי גבוה במיוחד ומאפשר ביצוע של כל מגוון הבדיקות הנדרשות לכל גיל כבר מינקות. במכון שלנו ציוד חדשני, מותאם גם לתינוקות וילדים, עורכים בו בדיקות שמיעה התנהגותיות ואובייקטיביות.
קלינאי התקשורת העובדים במכון האודיולוגי הם אודיולוגיים המומחים לכל סוגי בדיקות השמיעה מבצעים את בדיקות השמיעה, מאבחנים ומייעצים לך המשך טיפול, ומלווים אותך בתהליך.

מה תמצאו במכון?

בירור ומעקב אודיולוגי

כבר מגיל הלידה ניתן לאתר לקויות שמיעה.
הילדים מגיעים למיח"א לאחר שאותרה אצלם לקות בשמיעה בבתי החולים או במכוני שמיעה אחרים.
אצלנו במכון האודיולוגי אנו נותנים מענה וליווי לתהליך ההערכה והשיקום. במסגרת תכנית זאת הילד יעבור בירור שמיעתי מקיף הכולל בדיקות שמיעה התנהגותיות ובדיקות נוספות במידת הצורך. בהמשך תבנה לכל ילד תכנית שיקום אישית ומעקב שמיעתי. אצלנו במכון האודיולוגי הבירור נעשה עד לתשובה ברורה ומדויקת על המצב השמיעתי, גורם מכריע בתהליך השיקום השמיעתי והצלחתו.
כל בדיקת שמיעה לילדים נערכת בהשתתפות שתי קלינאיות תקשורת בעלות הכשרה מתאימה באודיולוגיה, המנוסות בעבודה עם ילדים בכלל ועם ילדים עם לקות בשמיעה בפרט.
בדיקת שמיעה התנהגותית נערכת בחדר האטום ובודקת תגובות שמיעתיות לדיבור ולתדרים השונים. הבדיקה מותאמת לכל גיל לפי צרכיו. במהלך הבדיקה הילד יושב בתוך החדר האטום ביחד עם אחד מהוריו ועם אחת הבודקות. הילד מקבל חיזוק על תגובותיו בהתאם לגילו. עבור תינוקות ופעוטות קיימת מערכת VRA חדשנית הכוללת מסכים לחיזוק חזותי. עבור פעוטות וילדים החדר מצויד במשחקים אטרקטיביים שמעודדים שיתוף פעולה בבדיקת Play Audiometry.

ייעוץ והכוונה

במיח”א באר שבע ניתן לקבל ייעוץ והסבר מעמיק על בדיקות שמיעה שנעשו. כמו כן, תינתן הכוונה להמשך הטיפול.
כל בדיקת שמיעה הנעשית במכון האודיולוגי שלנו במיח”א, הייעוץ וההכוון הינם חלק בלתי נפרד מהבדיקה.

בנק מכשירי השמיעה – השאלת המכשירים

ילד כבד שמיעה או חירש, זקוק להגברה איכותית המותאמת למצבו השמיעתי. במיח”א באר שבע קיים בנק להשאלת מכשירי שמיעה.
בשלב תהליך התאמת מכשירי השמיעה, משפחת הילד מתמודדת במקביל עם קבלת האבחון גם עם התארגנות כלכלית לרכישת מכשיר שמיעה. אנחנו דואגים להשאיל את מכשיר השמיעה הראשוני לילד עד שהמשפחה מצליחה להתארגן ולרכוש מכשיר שמיעה קבוע או עד לניתוח שתל השבלול.
אנחנו מעדכנים את בנק מכשירי השמיעה שלנו מידי 3-4 שנים, בהתאם להתפתחות הטכנולוגית  הקיימת.
ניתנת הדרכה ולווי לכל משפחה בהרכבת מכשיר השמיעה ותחזוקתו.

התאמת מכשירי שמיעה

מכשירי ההגברה הינם חיוניים בתהליך שיקום איכותי  לגירוי ולשימור שרידי השמיעה של הילד.
במיח”א באר שבע זוכים הילדים להתאמת מכשירי שמיעה, בתהליך מזורז ומדויק, כך שהילדים מתנסים מידית בהגברה.
התאמות מכשירי השמיעה לגיל הרך מצריכות אישור והכרה ע”י משרד הבריאות- אנו מורשים של משרד הבריאות.

bottom of page