top of page

הנחיות לשימוש במכשירי שמיעה

הרכבת עזרי השמיעה (מכשיר השמיעה או שתל השבלול) הינה חיונית לתפקודו של ילדך.
הרכבת העזרים צריכה להיות למשך כל שעות הערנות של הילד.
בתהליך הראשוני של הרכבת העזרים ניתן להרכיבו בהדרגה, ולהגדיל את הזמן בו הילד מרכיב את העזר השמיעתי.
יש לזכור, שהרכבת העזר השמיעתי אינה מכאיבה לילד. כאב יופיע רק במידה ויש דלקת באוזן או בעיה בחלק החיצוני של השתל.
חשוב לבדוק את העזר השמיעתי לפני שמרכיבים אותו.
חשוב  להרכיב את העזרים השמיעתיים בבית בהתחלה בתנאים שקטים יחסית כדי שתהיה תחושה נעימה.
חשוב שהילד  יתיידד עם העזר השמיעתי  וירגיש איתו בנח, יש לנקות את האוזנייה של מכשיר השמיעה בכל ערב ולהקפיד על תחזוקת העזרים.
לידיעתכם, קיימת השתתפות כספית לרכישת עזרים, סוללות וחלקים ממשרד הבריאות ומקופות החולים.
ניתן לקבל הדרכה מפורטת אצל הקלינאית המטפלת בילדך והעובדת הסוציאלית במיח”א.

bottom of page