top of page

בנק השאלות מכשירי שמיעה

במיח”א קיים בנק השאלת מכשירי שמיעה מזה כשלושים שנה, הפועל מכספי תרומות. בבנק יש מספר מוגבל של סוגי מכשירים שונים הבנק הוקם לנוחיות הילדים, על מנת לקצר את התהליך עד לרכישת מכשירי שמיעה אישיים, בהתאם לצורך, או עד להחלטה על עזר שמיעתי מסוג אחר. סוג המכשיר המושאל נקבע בהתאם לבדיקת התאמת המכשיר.


לאחר התאמת מכשירי השמיעה לילד, ההורים יכולים לפנות ולבקש מכשיר שמיעה ולהשאילו בהתאם לתנאי בנק מכשירי השמיעה.
מכשירי השמיעה זמינים, וניתנים בהשאלה עד לסיום הליך התאמת ההגברה המתאימה, שתל השבלול או מכשיר שמיעה.

R6A4728-1-300x200.jpg
bottom of page