top of page

אנשי מקצועות הבריאות במיח"א

צוות מקצועות הבריאות במיח”א הינם חלק מרכזי בצוות הרב מקצועי הקיים במרכז. אנחנו עובדים בגישה הוליסטית ומערכתית המתייחסת אל הילד ועולמו כמכלול ורואה את המשפחה כנדבך משמעותי בשיקומו של הילד. הצוות כולו הינו בעל הכשרה בחינוך ושיקום ילדים כבדי שמיעה או חירשים.
אנשי מקצועות הבריאות במיח"א עובר השתלמויות מקצועיות ומתעדכן בחידושים טכנולוגים, חינוכיים וטיפולים בתחום. כל ילד הנמצא בשיקום במרכז מיח”א באר שבע מקבל טיפולים פרטניים על ידי קלינאיות תקשורת והוריו מקבלים הדרכה.
במידת הצורך ניתן לקבל טיפולים ממקצועות הבריאות האחרים כגון: ריפוי בעיסוק ופיזיותרפיה.

במרכז השיקומי של מיח”א באר שבע ניתן לקבל גם אבחון וטיפוליים פרטניים של מקצועות הבריאות.
כל ילד/ה עם לקות בשמיעה (כולל כרונית הולכתית, חד צידית, איחור שפתי) יכול לעבור אבחון ע”י צוות מקצועות הבריאות ע”פ הצורך ולקבל טיפולים פרטניים בהתאם לתוכנית האישית שנבנית עבורו אצלנו במיח”א. ניתן לראות פירוט במקצועות הבריאות.

קלינאית תקשורת

תפקיד קלינאי/ת התקשורת הינו להעריך את תפקוד השמיעה, ההקשבה, התקשורת, השפה והדיבור ולפתח מיומנויות אלה אצל הילדים. קלינאית התקשורת מדריכה את ההורים ואת אנשי הצוות לגבי לקות השמיעה, תרגול ואימון בבית, בגן ובקהילה, שימוש במכשירי שמיעה ו/או שתל השבלול ובונה תכנית אישית וקבוצתית.
הטיפולים עוסקים בפיתוח מיומנויות השמיעה וההקשבה, פיתוח תקשורת ושפה ופיתוח ההבעה באמצעים שונים בהתחשב בבקשת המשפחה ויכולות הילד. לכל ילד נבנית תכנית טיפול אישית המותאמת לצרכיו בשיתוף הצוות הרב מקצועי. בטיפול, הניתן בתוך חדרי הטיפול, ההורים לוקחים חלק פעיל. הם מתנסים ומקבלים הדרכה פעילה בהקניית המטרות הטיפוליות.

מקצועות הבריאות

ריפוי בעיסוק

תפקיד המרפאה בעיסוק הינו להעריך את תפקודו של הילד ומיומנויותיו התפתחותיות הקשורות לכישורי למידה, מוטוריקה, חשיבה ותחושה. כמו כן היא בונה תכנית אישית ו/או  קבוצתית לכל ילד, מיישמת אותה  ומדריכה את הצוות וההורים.

ריפוי בעיסוק
פיזיותרפיה

פיזיותרפיה

תפקיד פיזיותרפיסטית הינו להעריך את תפקודו של הילד ומיומנויותיו התפתחותיות הקשורות למערכת התנועה. היא בונה תכנית אישית ו/או קבוצתית לכל ילד, מיישמת אותה ומדריכה את הצוות וההורים.

bottom of page