top of page

כבוד למייסדים

“מתוך שהיו עומדין ונוטלין עצה אלו באלו קפץ נחשון בן עמינדב וירד לים תחילה”

(מסכת סוטה, ל”ז, ל”ז)

במדינת ישראל הצעירה, קמו אנשי חזון בדרום ובראשם פרופ’ ז’אק סידי ז”ל שהיה מנהל מחלקת א.א.ג.
אנשי דור התקומה ממקימי המדינה הגו רעיון מתוך צרכים של הקהילה בה חיו, וכך חברו אנשי מקצוע מתחומים שונים והתאגדו לעמותה שהחלה במתן שירותי שיקום לילדים כבדי שמיעה וחרשים שאובחנו.
ולמעשה הקימו “יש מאין” – שירות שיקומי חינוכי.


המייסדים הם:
פרופ’ ז’אק סידי ז״ל, גב’ שיפרה כהן- אודיולוגית, גב’ ורדה גרשפלד ז"ל מהקהילה, מר עובדיה קלעי- בנקאי, עו”ד נעמי עמית, הגב’ בת עמי יפה, הגב’ פמלה בר-און והגב’ מריאנה מרש.

bottom of page