top of page

הגב’ ורדה גרשפלד ז”ל (1928-2008)

גב’ ורדה גרשפלד.jpg
גב’ ורדה גרשפלד2.jpg

ורדה ז”ל ממיסדי מיחא באר שבע. מילאה בעמותה תפקידים שונים האחרון היה יו”ר העמותה במשך 30 שנה, עד ליום פטירתה. במסירות ואהבה קידמה את נושא שיקום הילדים כבדי שמיעה וחרשים בגיל הרך ומשפחותיהם. ורדה ז”ל חשה קירבה רבה לצוות במרכז מיחא , לילדים ולמשפחותיהם.

לא אחת אמרה “כמוני כמיחא”.

ביוזמתה הוקם מבנה הקבע בשכונה ט’ בבאר שבע המשמש כיום כמרכז שיקומי- חינוכי לילדים עם לקוי בשמיעה ולמשפחותיהם. לאחר מותה נקרא מעון היום השיקומי במרכז מיחא על שמה, בטכס שנערך ביום השנה למותה.

פועלה רב השנים למען העיר ותושביה הקנה לה בשנת 2001 את התואר יקירת העיר באר שבע.

מתוך חוברת שהונפקה לכבוד יקירי העיר באר שבע בשנת ה’ תשס”ב: “ורדה גרשפלד, ילידת ברזיל, עלתה עם הוריה ב-1933.ב-1957 עברה המשפחה להתגורר בבאר שבע ושם הקימה את אחד המפעלים הראשונים בעיר. בד בבד עם עבודה במפעל המשפחתי, עסקה ורדה בפעילות התנדבותית.

ממקימות המחלקה לייעוץ “מרכזי מידע” בויצ”ו, אשר שימשה אוזן קשבת לנשים במצוקותיהן, ממקימות מועדון הסורופטימיסט בבאר שבע, יו”ר הועדה המוסיקלית,התנדבה ב” יד שרה”, בשנת 1964 נמנתה בין מקימי עמותת מיח”א באר שבע-מחנכי ילדים חרשים. משנת 1980 משמשת בתפקיד יו”ר העמותה. לאחרונה הצטרפה להנהלת “יד לבנים” וחברה בועדת הלב של וריאטי. עבודתה ההתנדבותית המסורה זכתה להכרה והערכה של אגודת “עם אחד ביחד” ואשר העניקה לה תעודת הרשמה בספר הזהב לאחדות ישראל.

כתושבים מסורים של העיר באר שבע וחלוצי התעשייה בעיר, היה ביתם של ורדה ויעקב תמיד פתוח. תושבים אשר נקלעו למצוקה, מצאו בביתם ובייחוד בליבותיהם את התמיכה והסעד להם היו זקוקים. תרומתה של ורדה מתבלטת בייחוד בקידום שיקום מוקדם בקרב ילדים לקויי שמיעה בגיל הרך. יצרה מסגרת בבאר שבע הנותנת מענה לצורכיהם המיוחדים. ורדה מובילה את דגל השיקום של ילדים אלה ומשפחותיהם מזה 37 שנים בהתמדה רבה. ביוזמתה מוקם בימים אלה בניין קבע בשכונה ט’, שישמש מרכז לילדים לקויי שמיעה תושבי באר שבע והאזור.

אשר על כן, הוחלט להעניק לגב’ ורדה גרשפלד את התואר “יקירת באר שבע” לשנת ה’ תשס”ב.

bottom of page