top of page

פרויקטים מיוחדים

מאגר עזרים

במרכז מיח"א קיימת ספריית השאלה מודרכת של משחקים, ספרים וערכות למערכי פעילויות כחלק מפעילויות ההדרכה.

תכנית "יומימא"

התכנית יום עם אמא - “יומימא”, הינה תכנית בה אנו מזמינים ילדים שהוריהם גילו התעניינות בה ומתחייבים לה.

פרויקט ק"ם

בפרויקט ק"ם אנו מפעילים  סטודנטים הנפגשים עם הילד/ה פעם – פעמיים בשבוע , למשך שעה – שעתיים.
bottom of page