top of page

תכנית “יומימא” (יום עם אמא)

בשנים האחרונות, עם החלת חוק סינון הילודים, נגישות ההשתלה בדרום והעלייה במודעות אצל המשפחות, חלק מהילדים המשתקמים במרכז מיח”א בבאר שבע הינם מהמגזר הבדואי.
כידוע, חוק מעונות יום שיקומיים מזכה ילדים כבדי שמיעה וחרשים במעון יום שקומי, אך לא כל הילדים מגיעים למעון מסיבות שונות.
חלק מהסיבות כוללות את ההבנה ששיקום ילדים כבדי שמיעה וחרשים צריך לכלול בתוכו גם שילוב בקהילה. כמו כן, קיים חשש טבעי של הורים לשלוח תינוקות ופעוטים למעון רחוק מהבית ברכב הסעות.
בנוסף, מעוט המקומות במעון ביחס לכמות הילדים, והרצון לקבל שיקום רק במיח”א מייצר מצב בו ההורים אינם מנצלים את זכאות ילדם למעון יום שיקומי.
הורים אלה, שבחרו לוותר על מעון יום שיקומי אחר או בכלל, מבינים את הצורך לשיקום איכותי.
בהתאם לחזון שלנו ותחושת האחריות החברתית חשבנו על  תכנית ייחודית, יצירתית ומותאמת לילדים והדרכה להוריהם, למעשה זוהי תוספת לשיקום הפרטני הקיים.
התכנית יום עם אמא - “יומימא”, הינה תכנית בה אנו מזמינים אותם ילדים שהוריהם גילו התעניינות בה ומתחייבים לה.
ילדים אלה מגיעים עם אמם לפעילות יומית חד שבועית. את הפעילות מובילות קלינאית תקשורת, מטפלת, גננת ועובדת סוציאלית.
בתכנית פעילויות נפרדות ומשותפות להורים ולילדים,
בחלקו של היום הילדים עובדים לבד עם צוות שיקומי הכולל קלינאית תקשורת, סייעת וגננת, ובחלקו, האימהות מצטרפות לפעילות ולוקחות חלק פעיל בה. הן נחשפות ומתנסות במודל משחק ותקשורת עם הילדים תוך דגש גם פיתוח מיומנויות ההקשבה והשמיעה.
במקביל לפעילות הילדים, האימהות נהנות מעבודה קבוצתית, המונחית על ידי עו”ס וקלינאית תקשורת, ופעילות של הכנת משחקים, אביזרים והדרכה לבית על ידי גננת וקלינאית תקשורת.


לקבלת פרטים ולהצטרפות יש לפנות לקלינאית תקשורת המטפלת או למזכירות.

bottom of page