top of page

ערכות ועזרים יעודיים

הורים ואנשי מקצוע יקרים,
אנו שמחים להעמיד לרשותכם ערכות ייעודיות ללימוד, לתחזוקת עזרי שמיעה ועוד. במיח"א באר שבע קיימות ערכות לעבודה עם הילדים על פי מטרות שפתיות. קיימות גם מטרות ממוקדות דגש שמיעתי.
כל ערכה מכילה דף עם הדרכה וכן חומרים רלוונטים במידת הצורך. אנו עובדים על הכנת ערכות ייעודיות שונות ומגוונות שיאפשרו להורים ולאנשי מקצוע לעבוד עם הילדים.

bottom of page