ציוני דרך

2000


עיריית באר שבע עורכת בדיקות בטיחותיות למבני החינוך בעיר ומחייבת פינוי מידי של המבנה בו שוכן המרכז. המבנה ברח’ רינגנבלום נהרס ע”י העירייה.
מרכז מיחא פועל זמנית במבנה גן עירוני בשכונת רמות.- מעבר פתאומי זה מקשה מאד על מתן השירותים לילדי הדרום. עמותת מיחא מקבלת תרומה לבניית מבנה מקרן ע”ש מריה(מרים דרשר-גולדשמיט ז”ל )לטובת הקמת המבנה החדש ברח’ עין גדי 10 ,שכונה ט’ ,בבאר שבע.
מתקיים טקס הנחת אבן פינה לבניין החדש.
מתקיים סיור לימודי של הצוות המקצועי המוביל בארה”ב, הגב’ יהודית שפנגלט, הגב’ שירלי קפלן והגב’ חסיה בן ישראל , להכרת דרכי התערבות חדשים ומסגרות שיקום וחינוך לילדים עם לקות בשמיעה. גב’ שירלי קפלן ,קלינאית התקשורת הבכירה של מיחא, משתלמת בקנדה בגישות טיפוליות- האנן והגישה השמיעתית מילולית.עם חזרתה לארץ החלה הדרכת הצוות גם בגישות אלו.
2001


יו”ר העמותה הגב’ ורדה גרשפלד ז”ל מקבלת את התואר “יקירת העיר באר שבע” על פועלה ועשייתה לטובת תושבי העיר והאיזור.
2002


המרכז השיקומי עובר מרמות לביתו החדש בשכונה ט’.
לבניית המבנה שותפים עיריית באר שבע, משרד החינוך, הקרן לפיתוח שירותים לנכים של הביטוח הלאומי, התורמת הגב’ מרים דרשר-גולדשמיט ז”ל וקרן הבניה של עמותת מיחא באר שבע.
עם המעבר למבנה החדש,הורחבו השירותים והצוות גדל. חוק מעונות יום שיקומיים עובר בכנסת, פעוטון מיחא מוכר כמעון יום שיקומי ,ומתחיל לפעול בהתאם להנחיות החוק.
2004


פרוייקט “הזדמנות שווה” מתחיל לפעול.
שיתוף פעולה עם המוסדות להשכלה גבוהה ,בתי הספר ללימודי הפרעות בתקשורת, סטודנטים להפרעות בתקשורת מתנסים ומקבלים הדרכה.
2006


פרוייקט הזדמנות שווה מתרחב ונפתח קורס הכשרה לגננות ומטפלות מהקהילה הבדואית.
2007


הקורס מתרחב והופך לדו שנתי בשלוב המכללה האקדמית למורים ע”ש קיי בבאר שבע.
דצמבר 2007 ,נפתחת כתת מעון לילדים עם לקות בשמיעה, דוברי ערבית עם צוות דובר ערבית.
הצוות התרחב באופן משמעותי ומקבל הדרכה מסודרת וליווי צמוד בעבודתו.
2008


הגב’ חסיה בן ישראל פורשת לגמלאות אך ממשיכה להתנדב במסגרת העמותה ונבחרת לועד המנהל של העמותה.
הגב’ שירלי קפלן נבחרת כמנהלת מרכז מיחא בבאר שבע והדרום. כה’ חשוון ה’ תשס”ט, הגב’ ורדה גרשפלד, יו”ר עמותת מיחא ,הלכה לעולמה באופן פתאומי.
מר עובדיה קלעי נבחר לתפקיד יו”ר עמותת מיחא באר שבע.
2009


מעון היום השיקומי נקרא ע”ש הגב’ ורדה גרשפלד ז”ל בטכס שהתקיים ביום השנה למותה.

1990


תוכניות ההורים- הצוות במיח”א באר שבע מפתח תוכנית הורים ייחודית. להורה תפקיד מרכזי בתוכנית השיקום של ילדו והוא חלק מהצוות המטפל .ההורים שותפים פעילים ,לוקחים חלק בפעילויות ומתנסים בתוך חדרי טיפול ובגן-לא עוד צופים פסיביים מאחורי חלון הצפייה.
1991


תכנית ההורים מתרחבת והורי המרכז לוקחים חלק פעיל בקבוצת הורים שבועית.הפעילות ייחודית בכך שהיא מנוהלת על ידי אנשי הצוות השונים ,נותנת מענים המותאמים להורים ולילדים, ומונחית הנחייה משותפת על ידי הגב’ יהודית שפנגלדט, עו”ס, והגב’ שירלי קפלן, קלינאית תקשורת.
התכנים כוללים בין היתר פעילויות משותפות הורים-ילדים בתוך הגן ,בשיתוף עם הגננת הגב’ חסיה בן ישראל.
נפתחת ספריית השאלה, משחקים וספרים מושאלים להורים עם הדרכה.
1992


צוות מיח”א באר שבע לוקח חלק פעיל בתכנית “קשר”.
תוכנית קשר- “פרויקט התערבות תקשורת ושפה לילדים לקויי שמיעה”. התוכנית ביוזמת מיח”א מועצה ארצית בשיתוף אוניברסיטת תל אביב, בית הספר לחינוך. משרד החינוך התרבות והספורט, המינהל הפדגוגי, האגף לתוכניות לימודים. האגף לשירותי חינוך ורווחה, הגף לחינוך מיוחד.
התוכנית מציעה מודל התערבות המבוסס על המודל הטבעי בהקניית שפה, אופנויות תקשורת בחינוכם של ילדים לקויי שמיעה, כלי אבחון והערכה של התפתחות שפה ושילוב ההורים והמשפחה בשיקומם של ילדיהם לקויי השמיעה.
1993


מיח”א באר שבע מקימה פעוטון לילדים לקויי שמיעה, רב גילאי, חדשני וייחודי. הפעוטון פתוח כל ימות השבוע. הפעוטון זוכה להכרה של מפקחת השיקום המחוזית, הגב’ רחל שטרו ז”ל, שתומכת בשירות החדש שנפתח ומעודדת אותו.
הגב’ מאיה בורטניקר מצטרפת לצוות מיח”א כגננת של הפעוטון.
1997


יוני תשנ”ז- הגב’ חסיה בן ישראל, מנהלת מיח”א באר שבע וגננת בגן הילדים, מקבלת את פרס החינוך במערכת גני ילדים, בתי ספר יסודיים ועל יסודיים בבאר שבע.
1999


שיתוף פעולה עם מחלקות באוניברסיטת בן גוריון.
הגב’ יהודית שפנגלט, עו”ס, מדריכה סטודנטים מהפקולטה לעבודה סוציאלית. בתוכנית לוקחים חלק סטודנטים מהאזור מכל המגזרים.
סטודנטים מהפקולטה למחשבים בונים במסגרת פרוייקט גמר, תוכנית לפיתוח ולתרגול מיומנויות שמיעה ראשוניות באמצעות משחקי מחשב, בהנחיית פרופ’ אברהם מלקמן והצוות במיח”א.

1981


חסיה בן ישראל מתמנה ע”י האגודה כאחראית על המרכז בנוסף לעבודתה כגננת.
המרכז ממשיך ונותן טיפולים פרטניים במקביל לשתי כיתות גן.
1983


בהתאם לחוק העמותות,הוכרה האגודה כעמותת מלכ”ר.
ורדה גרשפלד ז”ל ,חברה באגודה מיום הקמתה (1964) ושימשה בה בתפקידים שונים, נבחרת לתפקיד יו”ר העמותה.
עמותת מיח”א באר שבע שותפה להקמת מיח”א מועצה ארצית.
1987


לגישה האוראלית ששלטה בלעדית עד אז, נוספת הגישה הכוללנית, כדי לאפשר לכולם ליצור תקשורת זמינה ויעילה ולהצליח בלמידת התקשורת והשפה. במסגרת עבודת המועצה הארצית, מרכזי מיח”א בארץ בודקים ומעריכים את השירותים שהם נותנים לילדים ולמשפחות.
הבדיקה נערכת בעזרת מכון סאלד (יולי 1987).
“שילוב,זהות והשתייכות,הישגים והסתגלות של ילדים וצעירים לקויי שמיעה” (לאה שפטיה, תמר הורוביץ. דו”ח מחקר 229, פרסום מכון סאלד מס 229).
“מודל לבניית תשתית לריכוז נתונים במרכזי מיח”א” (לאה שפטיה, דר’ תמר הורוביץ, אורנה איבצן פרסום מס 633).
1989


ב-29 לינואר רא”ם, מועצת ראשי ארגוני המתנדבים בבאר שבע,מעניקה תעודת הוקרה לעמותת מיח”א באר שבע על עבודתה. בספטמבר, לאחר שהוחלט שיש צורך לשפץ ולהתאים את המבנה לצרכים השיקומיים החיוניים לעבודה עם הילדים, מבנה המרכז שופץ וצוייד בתמיכת מיח”א מועצה ארצית והקרן לפיתוח שירותים לנכים של הביטוח הלאומי.
לראשונה הוקם במיח”א באר שבע בנק מכשירי השמיעה להשאלה לילדים, ומאז הוא פועל לטובת הילדים ומשפחותיהם.
בשנה זו מצטרפות לצוות הגב’ יהודית שפנגלדט עו”ס והגב’ שירלי קפלן קלינאית תקשורת.

1990


תוכניות ההורים- הצוות במיח”א באר שבע מפתח תוכנית הורים ייחודית. להורה תפקיד מרכזי בתוכנית השיקום של ילדו והוא חלק מהצוות המטפל .ההורים שותפים פעילים ,לוקחים חלק בפעילויות ומתנסים בתוך חדרי טיפול ובגן-לא עוד צופים פסיביים מאחורי חלון הצפייה.
1991


תכנית ההורים מתרחבת והורי המרכז לוקחים חלק פעיל בקבוצת הורים שבועית.הפעילות ייחודית בכך שהיא מנוהלת על ידי אנשי הצוות השונים ,נותנת מענים המותאמים להורים ולילדים, ומונחית הנחייה משותפת על ידי הגב’ יהודית שפנגלדט, עו”ס, והגב’ שירלי קפלן, קלינאית תקשורת.
התכנים כוללים בין היתר פעילויות משותפות הורים-ילדים בתוך הגן ,בשיתוף עם הגננת הגב’ חסיה בן ישראל.
נפתחת ספריית השאלה, משחקים וספרים מושאלים להורים עם הדרכה.
1992


צוות מיח”א באר שבע לוקח חלק פעיל בתכנית “קשר”.
תוכנית קשר- “פרויקט התערבות תקשורת ושפה לילדים לקויי שמיעה”. התוכנית ביוזמת מיח”א מועצה ארצית בשיתוף אוניברסיטת תל אביב, בית הספר לחינוך. משרד החינוך התרבות והספורט, המינהל הפדגוגי, האגף לתוכניות לימודים. האגף לשירותי חינוך ורווחה, הגף לחינוך מיוחד.
התוכנית מציעה מודל התערבות המבוסס על המודל הטבעי בהקניית שפה, אופנויות תקשורת בחינוכם של ילדים לקויי שמיעה, כלי אבחון והערכה של התפתחות שפה ושילוב ההורים והמשפחה בשיקומם של ילדיהם לקויי השמיעה.
1993


מיח”א באר שבע מקימה פעוטון לילדים לקויי שמיעה, רב גילאי, חדשני וייחודי. הפעוטון פתוח כל ימות השבוע. הפעוטון זוכה להכרה של מפקחת השיקום המחוזית, הגב’ רחל שטרו ז”ל, שתומכת בשירות החדש שנפתח ומעודדת אותו.
הגב’ מאיה בורטניקר מצטרפת לצוות מיח”א כגננת של הפעוטון.
1997


יוני תשנ”ז- הגב’ חסיה בן ישראל, מנהלת מיח”א באר שבע וגננת בגן הילדים, מקבלת את פרס החינוך במערכת גני ילדים, בתי ספר יסודיים ועל יסודיים בבאר שבע.
1999


שיתוף פעולה עם מחלקות באוניברסיטת בן גוריון.
הגב’ יהודית שפנגלט, עו”ס, מדריכה סטודנטים מהפקולטה לעבודה סוציאלית. בתוכנית לוקחים חלק סטודנטים מהאזור מכל המגזרים.
סטודנטים מהפקולטה למחשבים בונים במסגרת פרוייקט גמר, תוכנית לפיתוח ולתרגול מיומנויות שמיעה ראשוניות באמצעות משחקי מחשב, בהנחיית פרופ’ אברהם מלקמן והצוות במיח”א.

2000


עיריית באר שבע עורכת בדיקות בטיחותיות למבני החינוך בעיר ומחייבת פינוי מידי של המבנה בו שוכן המרכז. המבנה ברח’ רינגנבלום נהרס ע”י העירייה.
מרכז מיחא פועל זמנית במבנה גן עירוני בשכונת רמות.- מעבר פתאומי זה מקשה מאד על מתן השירותים לילדי הדרום. עמותת מיחא מקבלת תרומה לבניית מבנה מקרן ע”ש מריה(מרים דרשר-גולדשמיט ז”ל )לטובת הקמת המבנה החדש ברח’ עין גדי 10 ,שכונה ט’ ,בבאר שבע.
מתקיים טקס הנחת אבן פינה לבניין החדש.
מתקיים סיור לימודי של הצוות המקצועי המוביל בארה”ב, הגב’ יהודית שפנגלט, הגב’ שירלי קפלן והגב’ חסיה בן ישראל , להכרת דרכי התערבות חדשים ומסגרות שיקום וחינוך לילדים עם לקות בשמיעה. גב’ שירלי קפלן ,קלינאית התקשורת הבכירה של מיחא, משתלמת בקנדה בגישות טיפוליות- האנן והגישה השמיעתית מילולית.עם חזרתה לארץ החלה הדרכת הצוות גם בגישות אלו.
2001


יו”ר העמותה הגב’ ורדה גרשפלד ז”ל מקבלת את התואר “יקירת העיר באר שבע” על פועלה ועשייתה לטובת תושבי העיר והאיזור.
2002


המרכז השיקומי עובר מרמות לביתו החדש בשכונה ט’.
לבניית המבנה שותפים עיריית באר שבע, משרד החינוך, הקרן לפיתוח שירותים לנכים של הביטוח הלאומי, התורמת הגב’ מרים דרשר-גולדשמיט ז”ל וקרן הבניה של עמותת מיחא באר שבע.
עם המעבר למבנה החדש,הורחבו השירותים והצוות גדל. חוק מעונות יום שיקומיים עובר בכנסת, פעוטון מיחא מוכר כמעון יום שיקומי ,ומתחיל לפעול בהתאם להנחיות החוק.
2004


פרוייקט “הזדמנות שווה” מתחיל לפעול.
שיתוף פעולה עם המוסדות להשכלה גבוהה ,בתי הספר ללימודי הפרעות בתקשורת, סטודנטים להפרעות בתקשורת מתנסים ומקבלים הדרכה.
2006


פרוייקט הזדמנות שווה מתרחב ונפתח קורס הכשרה לגננות ומטפלות מהקהילה הבדואית.
2007


הקורס מתרחב והופך לדו שנתי בשלוב המכללה האקדמית למורים ע”ש קיי בבאר שבע.
דצמבר 2007 ,נפתחת כתת מעון לילדים עם לקות בשמיעה, דוברי ערבית עם צוות דובר ערבית.
הצוות התרחב באופן משמעותי ומקבל הדרכה מסודרת וליווי צמוד בעבודתו.
2008


הגב’ חסיה בן ישראל פורשת לגמלאות אך ממשיכה להתנדב במסגרת העמותה ונבחרת לועד המנהל של העמותה.
הגב’ שירלי קפלן נבחרת כמנהלת מרכז מיחא בבאר שבע והדרום. כה’ חשוון ה’ תשס”ט, הגב’ ורדה גרשפלד, יו”ר עמותת מיחא ,הלכה לעולמה באופן פתאומי.
מר עובדיה קלעי נבחר לתפקיד יו”ר עמותת מיחא באר שבע.
2009


מעון היום השיקומי נקרא ע”ש הגב’ ורדה גרשפלד ז”ל בטכס שהתקיים ביום השנה למותה.

2010


פיתוח קשרי הקהילה במיחא מתרחב .
מתקיים ארוע ההתרמה הראשון בשיתוף עם בית ספר למשחק בבאר שבע, בהצגה “נשים קטנות”.
2011


מתקיים הפנינג ראשון לציון סוף שנת הלימודים בשיתוף בוגרי מיחא.
סטודנטים ביחידה למעורבות חברתית מאונ’ בן גוריון מתנדבים במיחא ומארגנים “מסיבת אוזניות” להעלאת המודעות- כל ההכנסות קודש למיחא . בכך נפתחה מסורת של קיום מסיבת אוזניות מידי שנה.
2012


מתקיים ארוע התרמה בסימן “ארוחת גורמה” לגיוס כספים לטובת הרחבת בנק מכשירי שמיעה. האירוע התקיים במיחא שהפכה למסעדת שף- תחת שרביטם של השפים: סהר רפאל, מיקי קנט, מקס בידה, עידו מדר, אלחנן מלכיור, שושנת המתוקים, מוטי לוי.
2013


טקס הנחת אבן הפינה במעמד נושאי תפקידים בכירים בעירית באר שבע, ביטוח לאומי, משרד הרווחה, משרד החינוך והקהילה.
2014


שנת היובל למיחא צוינה באירועים שונים, בשיאה היה כנס מקצועי וסדנאות עם מרצים מהשורה הראשונה בארץ ובחו”ל בתחום שיקום חירשים וכבדי שמיעה בגיל הרך.
ביום העיון, שהוקדש לזכרה של ורדה גרשפלד, בין המרצים פרופ’ קרול פלקסר.
2015


המבנה החדש נפתח וכיתת מעון יום שיקומי נוספה.
נפתח מרכז השתלמויות הדרכה והסברה ובו ימי עיון השתלמויות וקורסים מקצועיים להורים ולאנשי מקצוע מתחום התפתחות הילד, חינוך ושיקום.
2016


עבודה משותפת עם מיח”א ירושלים, חיפה וטבריה תופסת תאוצה תחת כנפיה של מיח”א המועצה הארצית . מוצגות עבודות בארץ ובעולם העבודה שלנו קיבלה הכרה בעולם. נפתח האגף החדש ובו כיתת מעון נוספת וחדרי טיפול, כמו כן נפתח מרכז להכשרה ולהתשלמויות לאנשי מקצוע והורים.
2017


המכון האודיולוגי נפתח לכלל ילדי הדרום, מוכר ע”י משרד הבריאות ובו ציוד חדשני והמתקדם בעולם. עבודת מיח”א זוכה להכרה בחו”ל ומנהלת המרכז משתתפת בפאנל מומחים עולמיים ובכנסים בינלאומיים. מיח”א מקבלת הכרה בהשתלמויות לאופק חדש.
2018


במכון האודיולוגי נעשות כבר בדיקות שמיעה באופן רציף וזמין לכל הזקוק. כמו כן, פתחנו שירות חדש של התאמת מכשירי שמיעה לילדים, המכון האודיולוגי שלנו היחידי בדרום המאושר ע”י משרד הבריאות.
2019


התחלנו לעשות בדיקות ABR, בדיקות שמיעה אובייקטיביות והתאמות מכשירי שמיעה.

שעות פעילות:

בימים א-ה: 07:30 - שעות הערב (משתנה).

מענה יינתן במספר 08-6433315/4 

או במייל:

michabsh@bezeqint.net

כתובתנו: עין גדי 10, באר שבע

רכישה מאובטחת

©2019 by SPARROW