ציוני דרך

Micha_web_1960.jpg

1981


חסיה בן ישראל מתמנה ע”י האגודה כאחראית על המרכז בנוסף לעבודתה כגננת.
המרכז ממשיך ונותן טיפולים פרטניים במקביל לשתי כיתות גן.
1983


בהתאם לחוק העמותות,הוכרה האגודה כעמותת מלכ”ר.
ורדה גרשפלד ז”ל ,חברה באגודה מיום הקמתה (1964) ושימשה בה בתפקידים שונים, נבחרת לתפקיד יו”ר העמותה.
עמותת מיח”א באר שבע שותפה להקמת מיח”א מועצה ארצית.
1987


לגישה האוראלית ששלטה בלעדית עד אז, נוספת הגישה הכוללנית, כדי לאפשר לכולם ליצור תקשורת זמינה ויעילה ולהצליח בלמידת התקשורת והשפה. במסגרת עבודת המועצה הארצית, מרכזי מיח”א בארץ בודקים ומעריכים את השירותים שהם נותנים לילדים ולמשפחות.
הבדיקה נערכת בעזרת מכון סאלד (יולי 1987).
“שילוב,זהות והשתייכות,הישגים והסתגלות של ילדים וצעירים לקויי שמיעה” (לאה שפטיה, תמר הורוביץ. דו”ח מחקר 229, פרסום מכון סאלד מס 229).
“מודל לבניית תשתית לריכוז נתונים במרכזי מיח”א” (לאה שפטיה, דר’ תמר הורוביץ, אורנה איבצן פרסום מס 633).
1989


ב-29 לינואר רא”ם, מועצת ראשי ארגוני המתנדבים בבאר שבע,מעניקה תעודת הוקרה לעמותת מיח”א באר שבע על עבודתה. בספטמבר, לאחר שהוחלט שיש צורך לשפץ ולהתאים את המבנה לצרכים השיקומיים החיוניים לעבודה עם הילדים, מבנה המרכז שופץ וצוייד בתמיכת מיח”א מועצה ארצית והקרן לפיתוח שירותים לנכים של הביטוח הלאומי.
לראשונה הוקם במיח”א באר שבע בנק מכשירי השמיעה להשאלה לילדים, ומאז הוא פועל לטובת הילדים ומשפחותיהם.
בשנה זו מצטרפות לצוות הגב’ יהודית שפנגלדט עו”ס והגב’ שירלי קפלן קלינאית תקשורת.

Micha_web_1970.jpg

1970


הגן מתרחב והופך להיות מרכז טיפולי ובו ניתנים טיפולים אינדבידואלים ,ומנוהלות בו שתי קבוצות גן. אסתר שלמון ממשיכה עם גילאי גן חובה. לראשונה מצטרפים לצוות אנשי מקצוע מתחום לקויי השמיעה-
הגב’ חסיה בן ישראל מתחילה לעבוד כגננת שלושה ימים בשבוע עם קבוצת גילאי 3-5.
הגב’ חנה ליפשטר-צח, קלינאית תקשורת, בוגרת המסלול באוניברסיטת תל אביב , מצטרפת ועובדת עם כל ילדי המרכז שהגיעו לטיפולים הפרטניים ועם ילדי הגן. מוכנסים שירותי עובדת סוציאלית.
הגב’ אתל כהן, מנהלת מיח”א ת”א, והפסיכולוגית הגב’ זיוה למדן ,נותנות הדרכה וליווי ,ומתוות את הגישה השיקומית במיח”א באר שבע. הילדים ממשיכים להיות מוסעים לגן על ידי מתנדבים. שיתוף פעולה עם המרכז הרפואי “סורוקה“:
קלינאיות התקשורת העובדות במכון שיקום שמיעה במרכז הרפואי “סורוקה”, מחלקות משרתן -חצי משרה במכון לשמיעה ודבור וחצי משרה במיח”א. הקשר הרצוף עם המכון תורם לאבחון של הילדים ומסייע בהתאמת מכשירי השמיעה והמעקב.
1973


משרד החינוך מכיר במיח”א באר שבע כמוסד מוכר. המסגרת אזורית וקולטת ילדים לוקים בשמיעה מכול האזור. הוחלט כי משרת הגננת תמומן על ידי משרד החינוך ועיריית באר שבע תקצה סייעת לגן ותקציב חודשי. הגן יפתח כל ימות השבוע.
1974


לאור הצרכים המשתנים ובעזרת תורמים פרטיים וקרנות ,נוספות לכתת הגן העירונית חדרי טיפול, חדר צפייה, משחקייה ומשרד ,המאפשרים הרחבת הפעילויות השיקומיות במרכז. חסיה בן ישראל מתמנה לתפקיד הגננת מטעם משרד החינוך.

Micha_web_1980.jpg

1981


חסיה בן ישראל מתמנה ע”י האגודה כאחראית על המרכז בנוסף לעבודתה כגננת.
המרכז ממשיך ונותן טיפולים פרטניים במקביל לשתי כיתות גן.
1983


בהתאם לחוק העמותות,הוכרה האגודה כעמותת מלכ”ר.
ורדה גרשפלד ז”ל ,חברה באגודה מיום הקמתה (1964) ושימשה בה בתפקידים שונים, נבחרת לתפקיד יו”ר העמותה.
עמותת מיח”א באר שבע שותפה להקמת מיח”א מועצה ארצית.
1987


לגישה האוראלית ששלטה בלעדית עד אז, נוספת הגישה הכוללנית, כדי לאפשר לכולם ליצור תקשורת זמינה ויעילה ולהצליח בלמידת התקשורת והשפה. במסגרת עבודת המועצה הארצית, מרכזי מיח”א בארץ בודקים ומעריכים את השירותים שהם נותנים לילדים ולמשפחות.
הבדיקה נערכת בעזרת מכון סאלד (יולי 1987).
“שילוב,זהות והשתייכות,הישגים והסתגלות של ילדים וצעירים לקויי שמיעה” (לאה שפטיה, תמר הורוביץ. דו”ח מחקר 229, פרסום מכון סאלד מס 229).
“מודל לבניית תשתית לריכוז נתונים במרכזי מיח”א” (לאה שפטיה, דר’ תמר הורוביץ, אורנה איבצן פרסום מס 633).
1989


ב-29 לינואר רא”ם, מועצת ראשי ארגוני המתנדבים בבאר שבע,מעניקה תעודת הוקרה לעמותת מיח”א באר שבע על עבודתה. בספטמבר, לאחר שהוחלט שיש צורך לשפץ ולהתאים את המבנה לצרכים השיקומיים החיוניים לעבודה עם הילדים, מבנה המרכז שופץ וצוייד בתמיכת מיח”א מועצה ארצית והקרן לפיתוח שירותים לנכים של הביטוח הלאומי.
לראשונה הוקם במיח”א באר שבע בנק מכשירי השמיעה להשאלה לילדים, ומאז הוא פועל לטובת הילדים ומשפחותיהם.
בשנה זו מצטרפות לצוות הגב’ יהודית שפנגלדט עו”ס והגב’ שירלי קפלן קלינאית תקשורת.

Micha_web_1990.jpg

1990


תוכניות ההורים- הצוות במיח”א באר שבע מפתח תוכנית הורים ייחודית. להורה תפקיד מרכזי בתוכנית השיקום של ילדו והוא חלק מהצוות המטפל .ההורים שותפים פעילים ,לוקחים חלק בפעילויות ומתנסים בתוך חדרי טיפול ובגן-לא עוד צופים פסיביים מאחורי חלון הצפייה.
1991


תכנית ההורים מתרחבת והורי המרכז לוקחים חלק פעיל בקבוצת הורים שבועית.הפעילות ייחודית בכך שהיא מנוהלת על ידי אנשי הצוות השונים ,נותנת מענים המותאמים להורים ולילדים, ומונחית הנחייה משותפת על ידי הגב’ יהודית שפנגלדט, עו”ס, והגב’ שירלי קפלן, קלינאית תקשורת.
התכנים כוללים בין היתר פעילויות משותפות הורים-ילדים בתוך הגן ,בשיתוף עם הגננת הגב’ חסיה בן ישראל.
נפתחת ספריית השאלה, משחקים וספרים מושאלים להורים עם הדרכה.
1992


צוות מיח”א באר שבע לוקח חלק פעיל בתכנית “קשר”.
תוכנית קשר- “פרויקט התערבות תקשורת ושפה לילדים לקויי שמיעה”. התוכנית ביוזמת מיח”א מועצה ארצית בשיתוף אוניברסיטת תל אביב, בית הספר לחינוך. משרד החינוך התרבות והספורט, המינהל הפדגוגי, האגף לתוכניות לימודים. האגף לשירותי חינוך ורווחה, הגף לחינוך מיוחד.
התוכנית מציעה מודל התערבות המבוסס על המודל הטבעי בהקניית שפה, אופנויות תקשורת בחינוכם של ילדים לקויי שמיעה, כלי אבחון והערכה של התפתחות שפה ושילוב ההורים והמשפחה בשיקומם של ילדיהם לקויי השמיעה.
1993


מיח”א באר שבע מקימה פעוטון לילדים לקויי שמיעה, רב גילאי, חדשני וייחודי. הפעוטון פתוח כל ימות השבוע. הפעוטון זוכה להכרה של מפקחת השיקום המחוזית, הגב’ רחל שטרו ז”ל, שתומכת בשירות החדש שנפתח ומעודדת אותו.
הגב’ מאיה בורטניקר מצטרפת לצוות מיח”א כגננת של הפעוטון.
1997


יוני תשנ”ז- הגב’ חסיה בן ישראל, מנהלת מיח”א באר שבע וגננת בגן הילדים, מקבלת את פרס החינוך במערכת גני ילדים, בתי ספר יסודיים ועל יסודיים בבאר שבע.
1999


שיתוף פעולה עם מחלקות באוניברסיטת בן גוריון.
הגב’ יהודית שפנגלט, עו”ס, מדריכה סטודנטים מהפקולטה לעבודה סוציאלית. בתוכנית לוקחים חלק סטודנטים מהאזור מכל המגזרים.
סטודנטים מהפקולטה למחשבים בונים במסגרת פרוייקט גמר, תוכנית לפיתוח ולתרגול מיומנויות שמיעה ראשוניות באמצעות משחקי מחשב, בהנחיית פרופ’ אברהם מלקמן והצוות במיח”א.

Micha_web_2000.jpg

1970


הגן מתרחב והופך להיות מרכז טיפולי ובו ניתנים טיפולים אינדבידואלים ,ומנוהלות בו שתי קבוצות גן. אסתר שלמון ממשיכה עם גילאי גן חובה. לראשונה מצטרפים לצוות אנשי מקצוע מתחום לקויי השמיעה-
הגב’ חסיה בן ישראל מתחילה לעבוד כגננת שלושה ימים בשבוע עם קבוצת גילאי 3-5.
הגב’ חנה ליפשטר-צח, קלינאית תקשורת, בוגרת המסלול באוניברסיטת תל אביב , מצטרפת ועובדת עם כל ילדי המרכז שהגיעו לטיפולים הפרטניים ועם ילדי הגן. מוכנסים שירותי עובדת סוציאלית.
הגב’ אתל כהן, מנהלת מיח”א ת”א, והפסיכולוגית הגב’ זיוה למדן ,נותנות הדרכה וליווי ,ומתוות את הגישה השיקומית במיח”א באר שבע. הילדים ממשיכים להיות מוסעים לגן על ידי מתנדבים. שיתוף פעולה עם המרכז הרפואי “סורוקה“:
קלינאיות התקשורת העובדות במכון שיקום שמיעה במרכז הרפואי “סורוקה”, מחלקות משרתן -חצי משרה במכון לשמיעה ודבור וחצי משרה במיח”א. הקשר הרצוף עם המכון תורם לאבחון של הילדים ומסייע בהתאמת מכשירי השמיעה והמעקב.
1973


משרד החינוך מכיר במיח”א באר שבע כמוסד מוכר. המסגרת אזורית וקולטת ילדים לוקים בשמיעה מכול האזור. הוחלט כי משרת הגננת תמומן על ידי משרד החינוך ועיריית באר שבע תקצה סייעת לגן ותקציב חודשי. הגן יפתח כל ימות השבוע.
1974


לאור הצרכים המשתנים ובעזרת תורמים פרטיים וקרנות ,נוספות לכתת הגן העירונית חדרי טיפול, חדר צפייה, משחקייה ומשרד ,המאפשרים הרחבת הפעילויות השיקומיות במרכז. חסיה בן ישראל מתמנה לתפקיד הגננת מטעם משרד החינוך.

Micha_web_2010.jpg

2010


פיתוח קשרי הקהילה במיחא מתרחב .
מתקיים ארוע ההתרמה הראשון בשיתוף עם בית ספר למשחק בבאר שבע, בהצגה “נשים קטנות”.
2011


מתקיים הפנינג ראשון לציון סוף שנת הלימודים בשיתוף בוגרי מיחא.
סטודנטים ביחידה למעורבות חברתית מאונ’ בן גוריון מתנדבים במיחא ומארגנים “מסיבת אוזניות” להעלאת המודעות- כל ההכנסות קודש למיחא . בכך נפתחה מסורת של קיום מסיבת אוזניות מידי שנה.
2012


מתקיים ארוע התרמה בסימן “ארוחת גורמה” לגיוס כספים לטובת הרחבת בנק מכשירי שמיעה. האירוע התקיים במיחא שהפכה למסעדת שף- תחת שרביטם של השפים: סהר רפאל, מיקי קנט, מקס בידה, עידו מדר, אלחנן מלכיור, שושנת המתוקים, מוטי לוי.
2013


טקס הנחת אבן הפינה במעמד נושאי תפקידים בכירים בעירית באר שבע, ביטוח לאומי, משרד הרווחה, משרד החינוך והקהילה.
2014


שנת היובל למיחא צוינה באירועים שונים, בשיאה היה כנס מקצועי וסדנאות עם מרצים מהשורה הראשונה בארץ ובחו”ל בתחום שיקום חירשים וכבדי שמיעה בגיל הרך.
ביום העיון, שהוקדש לזכרה של ורדה גרשפלד, בין המרצים פרופ’ קרול פלקסר.
2015


המבנה החדש נפתח וכיתת מעון יום שיקומי נוספה.
נפתח מרכז השתלמויות הדרכה והסברה ובו ימי עיון השתלמויות וקורסים מקצועיים להורים ולאנשי מקצוע מתחום התפתחות הילד, חינוך ושיקום.
2016


עבודה משותפת עם מיח”א ירושלים, חיפה וטבריה תופסת תאוצה תחת כנפיה של מיח”א המועצה הארצית . מוצגות עבודות בארץ ובעולם העבודה שלנו קיבלה הכרה בעולם. נפתח האגף החדש ובו כיתת מעון נוספת וחדרי טיפול, כמו כן נפתח מרכז להכשרה ולהתשלמויות לאנשי מקצוע והורים.
2017


המכון האודיולוגי נפתח לכלל ילדי הדרום, מוכר ע”י משרד הבריאות ובו ציוד חדשני והמתקדם בעולם. עבודת מיח”א זוכה להכרה בחו”ל ומנהלת המרכז משתתפת בפאנל מומחים עולמיים ובכנסים בינלאומיים. מיח”א מקבלת הכרה בהשתלמויות לאופק חדש.
2018


במכון האודיולוגי נעשות כבר בדיקות שמיעה באופן רציף וזמין לכל הזקוק. כמו כן, פתחנו שירות חדש של התאמת מכשירי שמיעה לילדים, המכון האודיולוגי שלנו היחידי בדרום המאושר ע”י משרד הבריאות.
2019


התחלנו לעשות בדיקות ABR, בדיקות שמיעה אובייקטיביות והתאמות מכשירי שמיעה.