top of page

תכנית הורים

תוכנית ההורים שלנו ייחודית לנו, פותחה אצלנו, מופעלת ומותאמת להורים הבאים לקבל סיוע ומידע בשעתם הקשה ולכן היא גם דינאמית ומתחשבת בצרכים שלהם.


ההורים לומדים שלהם היכולת והזכות לקחת חלק מרכזי בתהליך הטיפולי-שיקומי של ילדם. הם מצטרפים לטיפול של ילדם ומקבלים הדרכה הורית פעילה, הכוללת הדרכה פרטנית, השתתפות בקבוצות הורים, בימי עיון ,ימי הדרכה למשפחות המורחבות, ישיבות הדרכה פרטניות עם הצוות הרב מקצועי ומפגשים עם אנשי מקצוע חיצוניים. אך מאחר והם נמצאים במשבר הידיעה על נכות ילדם ובתחילתה של הדרך השיקומית הם זקוקים ללמידה ולתמיכה רבה.

ההורים לומדים להשתמש בכלים הטיפוליים שהם רוכשים מהגורמים המקצועיים במיח”א, מקבלים מאגר עזרים להשאלה ומיישמים זאת בחיי היום יום בבית ובמסגרות ההמשך.


התהליך נבנה מתוך רציונל של יציאה ממקום של אמון ולא של היררכיה. על ידי כיבוד העמדות של ההורה, אמונה בשיפוט שלו ובבחירות שלו. עימות ואימות היכולות ההוריות שלהם ויחד עם זה, כל הזמן לספק מידע והסברים מלאים.

בנוסף, מתקיימת עבודה קבוצתית עם הורי הילדים המטופלים במרכז

bottom of page